Uitstroomgegevens

Gemiddelde Cito – score (eindtoets groep 8) schooljaar 2015 -2016:
ongecorrigeerde score, alle leerlingen meegenomen: 531,1
Gecorrigeerde score: 534

Gemiddelde Cito – score (eindtoets groep 8) schooljaar 2014 -2015:
ongecorrigeerde score, alle leerlingen meegenomen: 528,5
Gecorrigeerde score: 535,6

Gemiddelde Cito- score (eindtoets groep 8) schooljaar 2019-2020:
Vanwege Covid-19 zijn niet alle toetsen afgenomen. Hierdoor kunnen wij geen concrete cijfers/scores met u delen. Onze excuses, voor het eventuele ongemak. 

LET OP!

Een score van het Cito bepaalt niet alleen waar een kind naartoe verwezen gaat worden!! Meer informatie in de schoolgids.