Tussenschoolse opvang

Onze school draait een continurooster. Dit betekent dat de tussenschoolse opvang op onze school door leerkrachten en ouders samen wordt verzorgd. De ouders zijn gediplomeerd en hebben een bewijs van goed gedrag (vanuit de gemeente) aangeleverd. De lunch wordt genuttigd met de leerkracht. Zo verloopt de opvang zo veilig en ontspannen mogelijk.