Verlof

​​Verzoeken om extra verlof zullen conform de richtlijnen van de gemeente worden behandeld. Deze richtlijnen kunt u terugvinden op het verlofformulier. Indien u verlof wilt aanvragen dient u gebruik te maken van het formulier, dat u bij de directie kunt aanvragen. Dit verzoek kan door school (bij een verzoek van minder dan 10 dagen) of leerplichtambtenaar (bij een verzoek van meer dan 10 dagen) worden ingewilligd of afgewezen. Als u in de zomervakantie 3 weken of meer op vakantie gaat, heeft u geen recht op extra verlof voor de zomervakantie.​​

In veel gevallen vragen we advies aan de leerplichtambtenaar. Dit advies wordt door school altijd ​overgenomen.