Onze school

Ouders, kinderen en het team bouwen op onze brede buurtschool Het Startblok samen aan de toekomst. Dat doen we binnen een veilige en geborgen omgeving waarin uw kind zich geaccepteerd voelt en alle mogelijkheden krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen: cognitief, maar ook sociaal-emotioneel en creatief​.

Daar beginnen we al vroeg mee. Als enige basisschool in Schiedam hebben wij een eigen peuterspeelzaal met VVE. Dit heeft veel voordelen: uw kind bevindt zich van peuter af aan in dezelfde vertrouwde omgeving, en doordat de peuter- en kleutergroepen door hetzelfde team worden aangestuurd, garanderen we een optimale doorgaande leerlijn.

Behalve veel aandacht voor taal, rekenen en lezen, hebben we binnen ons onderwijs een brede aandacht voor cultuur. Volgens ons is dit een goed en belangrijk middel voor kinderen om zich te uiten en sociale vaardigheden op te doen. Dat geldt ook voor onze sportactiviteiten. Met mooie faciliteiten, zoals een Krajicek Playground, speluitleen, en de samenwerking met de wijksportvereniging, worden sport en bewegen leuk en leerzaam voor alle kinderen.

Wij zijn een openbare school, dat betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun geloof of sociale of culturele achtergrond. Ieder kind is uniek en heeft eigen talenten, wij bieden onze leerlingen de kans deze talenten te ontdekken en te ontplooien, zodat ze een mooie toekomst tegemoet gaan.

Bent u nieuwsgierig naar onze school, kom dan zeker een keertje langs. Wij vertellen u graag meer.

Namens het team,

Walter Konings

directeur

schoolgids 22-23