Onze school

Kinderen, ouders en ons leerkrachtenteam werken samen aan een mooie toekomst. Dat doen we binnen een veilige en geborgen omgeving waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt en alle mogelijkheden krijgt om zichzelf op allerlei lagen verder te ontwikkelen.

Daar beginnen wij al vroeg mee. Als enige basisschool in Schiedam hebben wij een eigen, aangesloten peuterspeelzaal. Dit heeft veel voordelen: uw kind bevindt zich van peuter af aan in dezelfde vertrouwde omgeving, en doordat de peuter- en kleutergroepen door hetzelfde team worden aangestuurd, kunnen wij terugvallen op een gestructureerde leerlijn.

Behalve aandacht voor basisvaardigheden als taal en rekenen, hebben wij binnen ons onderwijs een brede aandacht voor cultuur. Volgens ons is dit een goed en belangrijk middel voor kinderen om zich te uiten en sociale vaardigheden op te doen. Dat geldt ook voor onze sportactiviteiten. Met een groot speelplein, inclusief een Krajicek Playground, en de samenwerking met onze wijkpartners, worden sport en bewegen onderdeel van het dagelijks programma.

Wij zijn een openbare school, dat betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun geloof of sociale of culturele achtergrond. Ieder kind neemt unieke vaardigheden mee. Wij bieden de kinderen de kans deze talenten verder te ontdekken en te ontplooien, zodat zij voorbereid zijn op een maatschappij die constant in beweging is.

Een tekst zoals deze ‘wint’ het echter nooit van een echte kennismaking. Voelt u zich dan ook vooral vrij om onze school van binnen te bekijken.

Namens het team,

Nick van Deursen – directeur

schoolgids 23-24 30-06 (1)