Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een deel van deze raad bestaat uit ouders. Het andere deel uit leerkrachten. De directeur is als adviseur verbonden aan de MR. De MR praat mee (adviseert) en beslist belangrijke zaken van de school.

Onze medezeggenschapsraad:

Namens het team: 

Ilona van Kessel (voorzitter)
Annemieke Harent
Debby Geeratz (notulist)
Eline Stijger
Edith Verschuur

Namens de ouders:

Mevr. Angelique Duarte (OG)
Mevr. Sevinc Doymaz
Mevr. Aysel Yildrim (OG)
Mevr. Sadaf Butt (OG)
Mevr. Nazan Baser

De directeur is aanwezig als adviserend lid.

Reglement MR Startblok nov 21 (3) (1)

HHregl nov 21 (2) (1) (1)

MR document Het Startblok 21-22 (2) (1)

MR Statuut OBS Het Startblok nov 21 (2) (1)