Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een deel van deze raad bestaat uit ouders. Het andere deel uit leerkrachten. De directeur is als adviseur verbonden aan de MR. De MR praat mee (adviseert) en beslist belangrijke zaken van de school.

Onze medezeggenschapsraad:

Namens het team: 

Ilona van Kessel (voorzitter)
Karin Weber
Debby Geeratz (notulist)
Eline Stijger

Namens de ouders:

Mevr. Irma Heusdans
Mevr. Serpil Ince
Mevr. Nazan Baser
Mevr. Sevinc Doymaz

De directeur is aanwezig als adviserend lid.