Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Een deel van deze raad bestaat uit ouders. Het andere deel uit leerkrachten. De directeur is als adviseur verbonden aan de MR. De MR praat mee (adviseert) en beslist belangrijke zaken van de school.

Onze medezeggenschapsraad:

Namens het team: 

Ilona van Kessel (voorzitter)
Annemieke Harent
Debby Geeratz (notulist)
Eline Stijger
Edith Verschuur

Namens de ouders:

Mevr. Irma Heusdans
Mevr. Sevinc Doymaz
Mevr. Ikram Ahaloui
Mevr. Ozlem Kayalik
Mevr. Nazan Baser

De directeur is aanwezig als adviserend lid.