Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2023 – 2024 bedraagt € 35,00.

De ouderbijdrage wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te kunnen organiseren. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, het kerstfeest en excursies.​​