Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 € 30,00 euro.

De ouderbijdrage wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te kunnen organiseren. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, het kerstfeest en excursies.​​