Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 € 30,00.

De ouderbijdrage wordt gebruikt om bepaalde activiteiten te kunnen organiseren. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, het kerstfeest en excursies.​​