Peuterspeelzaal

Voorschoolse Educatie

Het Startblok heeft al jaren een eigen peuterspeelzaal en staat daarom bekend. We noemen dit officieel Voorschoolse Educatie (VE). Vanaf 2 ½ tot 4 jaar krijgen peuters een kwalitatief hoog aanbod aangeboden van taal, spel en andere ontwikkelingsgebieden. De doelstelling van het beleid is om de (taal) ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat zij hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière vergroten. Er is een duidelijke doorgaande lijn van een peutergroep naar een kleutergroep.

De peuterspeelzaal hoort bij de school en de pedagogisch medewerkers (de leidsters) maken deel uit van het schoolteam. Er staan Hbo- en Mbo-leidsters op de groepen; allemaal geschoold en gespecialiseerd. De collega’s van onze peuter- en kleutergroepen werken intensief samen.

In een peutergroep zitten maximaal 15 kinderen per dagdeel. De VEgroep is duidelijk anders dan een “gewone” peutergroep. De peuters die voor een VEgroep in aanmerking komen, bezoeken maar liefst 5 dagdelen de peutergroep en er wordt actieve betrokkenheid van de ouders verwacht.

Of uw kind in aanmerking komt om 5 dagdelen de peutergroep te bezoeken, hangt af van wat het consultatiebureau u adviseert. Er zijn enkele criteria om in aanmerking te komen voor een indicatiebrief: er wordt gekeken naar tweetaligheid, sociaal-emotionele achterstand, taalachterstand en opleidingsniveau van de ouders. Krijgt u die indicatiestelling niet, dan heeft uw kind recht op 2 dagdelen peutergroep. Over de verschillende mogelijkheden gaan we graag met u in gesprek.

​​Informatie

Hieronder kunt u allerlei praktische en belangrijke informatie terugvinden.

Voor vragen, aanmelden of een vrijblijvend oriëntatiegesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen; 010-4737889 of door een mail te sturen naar; info.startblok@primoschiedam.nl

Ouderbijdragetabel 2024 gemeente Schiedam

Startblok peuterspeelzaal jaarplan,

23-24 Startblok peuterspeelzaal tarieven 2024