Peuterspeelzaal

Voorschoolse Educatie

Het Startblok heeft al jaren een eigen peuterspeelzaal en staat daarom bekend. We noemen dit officieel Voorschoolse Educatie (VE). Vanaf 2 ½ tot 4 jaar krijgen peuters een kwalitatief hoog aanbod aangeboden van taal, spel en andere ontwikkelingsgebieden. De doelstelling van het beleid is om de (taal) ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat zij hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière vergroten. Er is een duidelijke doorgaande lijn van een peutergroep naar een kleutergroep.

De peuterspeelzaal hoort bij de school en de pedagogisch medewerkers (de leidsters) maken deel uit van het schoolteam. Er staan Hbo- en Mbo-leidsters op de groepen; allemaal geschoold en gespecialiseerd. De collega’s van onze peuter- en kleutergroepen werken intensief samen.

In een peutergroep zitten maximaal 15 kinderen per dagdeel. De VEgroep is duidelijk anders dan een “gewone” peutergroep. De peuters die voor een VEgroep in aanmerking komen, bezoeken maar liefst 5 dagdelen de peutergroep en er wordt actieve betrokkenheid van de ouders verwacht.

Of uw kind in aanmerking komt om 5 dagdelen de peutergroep te bezoeken, hangt af van wat het consultatiebureau u adviseert. Er zijn enkele criteria om in aanmerking te komen voor een indicatiebrief: er wordt gekeken naar tweetaligheid, sociaal-emotionele achterstand, taalachterstand en opleidingsniveau van de ouders. Krijgt u die indicatiestelling niet, dan heeft uw kind recht op 2 dagdelen peutergroep. Over de verschillende mogelijkheden gaan we graag met u in gesprek.

​​Informatie

Hieronder kunt u allerlei informatie downloaden, zoals de informatiefolder, pedagogisch beleidsplan, inspectierapporten, e.d.

U kunt contact opnemen met onze coördinator voor vragen, aanmelden of een vrijblijvend oriëntatiegesprek en rondleiding door de school op nummer 010-4737889.

Tijden peuter 2022

Ouderbijdrage tabel

Ouderbeleid 2012

Pedagogisch beleidsplan 2022

Het locatie specifieke jaarplan 2022

Inspectie van het onderwijs:

Inspectie Voorschool 2016 Schiedam_606_VE_Het_Startblok_674181864

Inspectie vroegschool 2016 Schiedam_606_Het_Startblok_14EC0

Terugkoppeling zelfrapportage VVE voorschool

Terugkoppeling zelfrapportage VVE vroegschool

Inspectie door GGD Nieuwe Waterweg ​Rijnmond:

20211210 definitief rapport JO KDV Het Startblok

Klachtenregelement Voorschools

Klachtenvrijbrief 2022

20160301101402046

Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie: Kinderopvang per januari 2016 (voorheen ZcKK)

Klachtenregelement Voorschools