Ouderkamer

Als ouder bent u belangrijk bij het opvoeden en begeleiden van uw kind. Samen met de
pedagogisch medewerkers en de leerkrachten zorgen wij dat uw kind zich goed kan
ontwikkelen.
Het Startblok vindt samenwerken met ouders belangrijk. Daarom is er een ouderkamer.

In de ouderkamer ontmoet u de ouderconsulent en andere ouders van
de school. U kunt een kopje koffie of thee drinken en praten over verschillende onderwerpen
die met de ontwikkeling, de opvoeding en het onderwijs van uw kind te maken hebben.

Themabijeenkomsten
In de ouderkamer worden regelmatig workshops
en themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als
opvoeding, gezond eten en beweging, pesten, huiswerk, en
veiligheid. Regelmatig komt er een gastspreker zoals de intern
begeleider, de gezinsspecialist, de logopedist of de wijkagent.
Ook wordt er één keer per maand samen gegeten.

Openingstijden en programma
De ouderkamer is elke maandagochtend geopend van 8:30 tot 10:00 uur.

Meer informatie?
Bel ouderconsulent Bahar Tuna tel.: 06-36125483
Of mail naar: b.tuna@stichtingaanzet.nl