Ouderwerkgroep

Als ouder kunt u op een aantal manieren betrokken raken bij onze school. Dit kan onder andere door zitting te nemen in de ouderwerkgroep van de school. De ouderwerkgroep is een groep ouders die helpt bij de organisatie van alle evenementen op school. Omdat het tot nu toe erg moeilijk is geweest om ouders te vinden voor de ouderraad, wordt een deel van de taken van deze raad uitgevoerd door de ouders van de MR en een deel door de ouderwerkgroep.​

De ouderwerkgroep bestaat uit ouders die willen meedenken en –helpen. U kunt, als u dat leuk vindt, deelnemen aan ​de ouderwerkgroep. U kunt zich hiervoor aanmelden bij

Nick van Deursen
n.vandeursen@primoschiedam.nl